Ocena brak

Podaj i omów fazy rozwiązywania problemów

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Wyróżniamy 4 główne fazy w czynności rozwiązywania problemów

1.Dostrzeganie problemu – w fazie tej podmiot dostrzega problem, czyli odkrywa go, innymi słowy, uświadamia sobie, że zasób jego wiedzy nie wystarcza do osiągnięcia planowanych celów

2.Analiza sytuacji problemowej – w fazie tej człowiek analizuje informacje zawarte w sytuacji problemowej oraz strukturę celu, który ma osiągnąć. Bada, jakie są rozbieżności i luki między tym, co jest dane, a tym, co pożądane.

3.Wytworzenie pomysłów, rozwiązania – w fazie tej zwanej też fazą produktywną, podmiot wytwarza nowe informacje, tj.: hipotezy, metody, itp. Wszelkie rezultaty myślenia produktywnego będziemy nazywać pomysłami rozwiązania. Wytwarzanie pomysłów jest kluczową fazą rozwiązywania problemów

4.Weryfikacja pomysłów – celem tej fazy zwanej też oceną lub ewolucją pomysłów, jest sprawdzanie ich wartości. W wyniku weryfikacji człowiek albo przyjmuje pomysł jako rozwiązanie ostateczne albo go odrzuca

Nie wszystkie z wymienionych faz są niezbędne w toku rozwiązywania każdego problemu. W zależności od struktury problemu i od możliwości intelektualnych człowieka, pewne fazy mogą być pominięte. Poza tym fazy te bywają realizowane w różnej kolejności. Bardzo często zdarza się powrót do faz poprzednich. A zatem rzeczywiste relacje między fazami są różne.

Podobne prace

Do góry