Ocena brak

Podaj i omów cechy uwagi

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Koncentracja uwagi (natężenie, energia, intensywność) – określa ona w jakim stopniu jednostka skupia się na bodźcu, zależy od aktywacji i mobilizacji ośrodkowego układu nerwowego. Umożliwia monitorowanie otoczenia (wiąże się z czujnością).

*Przerzutność uwagi (dynamika, giętkość) – zdolność do przełączania uwagi między dwoma zadaniami „obsługiwanymi” przez niezależne procesy przetwarzania informacja. Przerzutność oznacza konieczność zahamowania jednej czynności na czas koncentracji na drugiej.

*Zakres uwagiInaczej pojemność uwagi, jest ściśle związana z intensywnością i ekstensywnością

*Selektywność lub wybiorczość uwagi – zdolność do wyodrębniania pewnych cech, sygnałów, bodźców występujących na szerszym niezróżnicowanym tle. Zależy od stopnia zróżnicowania bodźców.

*Przeszukiwanie pola percepcyjnego – dokonuje się zgodnie z mechanizmem automatycznego kodowania cech i selektywnej integracji właściwości poszukiwanego obiektu w całość. Przeszukiwanie proste ( poszukiwanie obiektu zdefiniowanego jedną cechą). Poszukiwanie koniunkcyjne (poszukiwanie obiektu zdefiniowanego przez koniunkcję cech, jest dłuższe od przeszukiwania prostego i zależy od liczby elementów zestawu).

*Podzielność uwagi – możliwość koncentracji na dwóch lub więcej źródłach informacji. Za jej miarę uznaje się różnicę między poziomem wykonania zadania priorytetowego w warunkach wymuszonej podzielności, a poziomem jego wykonania, gdy ma ono monopol na zasoby poznawcze.

Podobne prace

Do góry