Ocena brak

Podaj dowody odrębności pamięci krótkotrwałej i trwałej

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Badania nad tak zwanymi krzywymi pozycyjnymi:

*Badanym eksponuje się szereg elementów o długości znacznie przekraczającej pojemność pamięci krótkotrwałej, prosząc o zapamiętanie jak największej liczby elementów, a następnie sprawdza się które z elementów zostały najlepiej zapamiętane

*Efekt pierwszeństwa przypisywane jest działaniu pamięci krótkotrwałej, a za pojawienie się efektu świeżości odpowiadać ma pamięć krótkotrwała

*Czas ekspozycji szeregu jest dłuższy niż czas przechowywania informacji w pamięci krótkotrwałej- skoro badany pamięta elementy z części początkowej to musiały one wejść do pamięci trwałej

*Kiedy w pamięci krótkotrwałej zakodowana została już pewna ilość elementów to brakuje miejsca na następne- elementy wcześniejsze muszą więc zostać zapomniane lub przeniesione do pamięci trwałej (w przypadku krzywej pozycyjnej zapominanie ujawnia się w części środkowej)

*Gdyby pamięć trwała potrafiła kodować informacje z taką szybkością, jaką są one eksponowane to wtedy nie byłoby zgłębienia w początkowej części krzywej

*Różna jest wrażliwość pamięci krótkotrwałej i trwałej na oddziaływanie różnych czynników – zastosowanie zadania angażującego uwagę powoduje zanik efektu świeżości

*Okazuje się że potwierdzenie hipotezy istnienia dwóch niezależnych magazynów pamięciowych uzyskiwano, gdy dobór strategii pamięciowych jest w znacznym stopniu kontrolowany przez badacza

Badania neuropsychologiczne na pacjentach z różnymi uszkodzeniami mózgu:

*Osoby z uszkodzeniami lewego płata potylicznego mają trwałą niezdolność do przechowywania informacji w pamięci krótkotrwałej, a pamięć trwała pozostaje nienaruszona

*Uszkodzenia płata skroniowego mogą powodować normalny zakres pamięci krótkotrwałej w odniesieniu do materiału werbalnego, ale uniemożliwiać zapamiętanie tego typu materiału w sposób trwały

*Szczególną rolę w procesach pamięciowych odgrywa hipokamp (odpowiedzialny za kodowanie informacji deklaratywnych i utrwalanie zarejestrowanych informacji w pamięci trwałej)

Podobne prace

Do góry