Ocena brak

Podaj definicję znanych miar rozproszenia

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Miary rozproszenia (jak rozproszyły się na osi nasze wartości zmiennej) to rozstęp, wariancja i odchylenia standardowe. Te charakterystyki mówią nam czy próbka rozłożyła się na całej skali, czy też dostaliśmy mało wartości ze skali, ale jest dużo frekwencji.

Rozstęp – estymator tego parametru mówi na ilu jednostkach skali rozrzuciły się wartości zmiennej.

Wariancja – to przeciętna kwadratowa odległość wszystkich pomiarów od średniej arytmetycznej.

Odchylenia standardowe – przeciętna odległość pomiarów od średniej arytmetycznej.

Podobne prace

Do góry