Ocena brak

Podaj definicję zaległości podatkowej

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Zaległością podatkową jest niezapłacony w terminie płatności podatek oraz nie zapłacona w terminie zaliczka na podatek, rata podatku lub zaliczka określona w drodze szacowania. Na równi z zaległością podatkową traktowane są również nienależnie pobrane wynagrodzenie, oraz zwrot podatku, jeśli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.

Podobne prace

Do góry