Ocena brak

Podaj definicje zagranicznych środków płatniczych

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

  • waluty obce - znaki pieniężne będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, ale podlegające wymianie na równi z tymi walutami traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne, stosowane w rozliczeniach międzynarodowych a w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR)

  • Dewizy, papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcje środka płatniczego, wystawione w walutach obcych.

Podobne prace

Do góry