Ocena brak

Podaj definicję pojęć: transport kombinowany, intermodalny, multimodalny, bimodalny

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Transport kombinowany – to transport intermodalny przy użyciu tego samego pojemnika transportowego przy użyciu kolei, statków żeglugi śródlądowej oraz transportu drogowego do odwozu i dowozu jednostek ładunkowych.

Transport intermodalny – to transport przy pomocy przynajmniej dwóch gałęzi transportu, tej samej jednostki ładunkowej, przy użyciu jednego dokumentu przewozowego.

Transport multimodalny – transport ładunku dwiema gałęziami transportu.

Transport bimodalny – nie wymaga żadnego sprzętu przeładunkowego i ma najkorzystniejszy współczynnik masy taboru do masy towaru.

Podobne prace

Do góry