Ocena brak

Podaj definicję państwa

Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011

Państwo – naturalną tendencją każdej społeczności narodowej jest chęć i dążenia do posiadania własnego państwa jako czynnika narodowotwórczego.

Starania o przekształcenie się narodu w jednolitą organizację polityczni-administracyjną są jednym z najbardziej widocznych przejawów uformowania się nowoczesnego narodu. Państwo musi istnieć jako oś koordynująca narodowe poczynania zbiorowości.

Chroni tę zbiorowość przed zagrożeniami zewnętrznymi, pozwala jej prowadzić aktywną politykę wobec innych narodów oraz pełni wiele innych funkcji wewnętrznych (ekonomicznych, kulturalnych, socjalnych, opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych).

Podobne prace

Do góry