Ocena brak

Podaj definicję nadwyżki budżetowej

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Dodatnia różnica między dochodami publicznymi powiększonymi o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych.

Podobne prace

Do góry