Ocena brak

Podaj definicję nadpłaty i omów sposób postępowania z nadpłatami

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Za nadpłatę uważa się kwoty nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Przyczyny powstania nadpłaty są różne. Źródłem powstania nadpłaty są najczęściej błędne działania, płatników jak i organów podatkowych. Szczególnym źródłem powstania nadpłaty są prawomocne orzeczenia TK stwierdzające niezgodność ustawy z konstytucją lub stwierdzające niezgodność przepisów prawa przez centralne organy państwowe z konstytucją oraz ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, nadpłata wynika nieraz z konstrukcji danego podatku i reguł jego rozliczania.

Podobne prace

Do góry