Ocena brak

Podaj definicję KULTURY FIZYCZNEJ

Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012

To względnie zintegrowany i utrwalony system zachowań w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie, urodę, cielesną doskonałość i ekspresje człowieka, przebiegający wg przyjętych w danej zbiorowości wzorów.

Wyodrębniamy 4 podstawowe ujęcia kultury fizycznej:

  1. Kultura fizyczna – to całokształt materialnego środowiska kształtowanego przez człowieka zgodnie z jego potrzebami możliwościami i wartościami.

  2. Kultura fizyczna – to system wartości, działań oraz ich efektów w dziedzinie cielesnej aktywności człowieka określonych zewnętrznymi warunkami i stymulowanych społecznymi potrzebami.

  3. Kultura fizyczna – to całokształt form aktywności ruchowej człowieka podejmowanych świadomie i celowo dla pomnożenia zdrowia, rozwoju i sprawności fizycznej.

  4. Kultura fizyczna – rozumiana jako synonim sportu.

Podobne prace

Do góry