Ocena brak

Podaj definicję księgi podatkowej

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy lub inkasenci; rejestrują operacje określone w przepisach nakładających obowiązek ich prowadzenia, maja znaczenie z punktu widzenia prawa podatkowego. Ich celem jest dokumentowanie zdarzeń podatkowo twórczych; a w konsekwencji umożliwienie ustalenia podstawy/opodatkowania.

Podobne prace

Do góry