Ocena brak

Podaj definicję jednostki budżetowej

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Jednostki budżetowe —to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry