Ocena brak

Podaj definicje grupy społecznej

Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011

Grupą społeczną – jest wszelki zbiór ludzi, obejmujący co najmniej trzy osoby i wykazujący w swoim współżyciu, postępowaniu i zachowaniu jakąś organizację społeczną. Organizacja społeczna grupy ujawnia się w:

a) zróżnicowaniu działań ludzkich według kategorii członkostwa,

b) wzajemnemu dopełnianiu się tych zróżnicowanych działań,

c) powtarzalności działań,

d) względnej niezależności tych zróżnicowanych i uzupełniających się działań od wypełnienia ich w czasie przez tych właśnie, a nie innych członków,

e) kontroli działań i zabezpieczeniu ich sankcjami pozytywnymi (nagrodami) i negatywnymi (karami).

Podobne prace

Do góry