Ocena brak

Podaj definicję deficytu budżetowego i wymień źródła jego finansowania

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Deficytem budżetowym jest różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Powstaje w momencie gdy wydatki przerastają dochody.

Może być on finansowany z następujących źródeł:

Podobne prace

Do góry