Ocena brak

Podaj definicję budżetu państwa

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Budżet państwa to plan finansowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki państwa w-danym roku kalendarzowym. Budżet państwa ma charakter dyrektywy, uchwalany jest na z góry określony okres w specjalnym trybie. Z jednej strony, zawiera wielkości i tytuły bezzwrotnych z zasady dochodów państwa , z drugiej strony wielkości i tytuły także bezzwrotnych wydatków na cele publiczne realizowane przez państwo.

Podobne prace

Do góry