Ocena brak

Podaj cechy rodziny jako grupy społecznej

Autor /Otto Dodano /07.09.2011

Rodzina- podstawowa grupa pierwotna gr. społeczna złożona z małżeństwa i dzieci (także adoptowanych) oraz ogółu krewnych każdego z małżonków. Naturalna gr.społ., która stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym.

cechy:

* wspólne zamieszkanie, nazwisko, własność, kultura duchowa, ciągłość biologiczna,

* więź oparta na szczególnie intymnych stosunkach, na powiązaniu emocjonalnym i na trwałości tej więzi

* wiara w prawdziwą łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społ.

* posiadają wspólne cele, podobne normy moralno – społeczne,

* odczuwają poczucie odrębności swojej grupy

* nieformalna tzn. że dziecko z chwilą urodzenia naturalnie staje się członkiem rodziny;

* bez względu na liczbę dzieci jest małą grupą społeczną

* jest tą najważniejszą, niezastąpioną grupą społ. w życiu każdego człowieka,

* występuje wzajemna odpowiedzialność za siebie w sposób naturalny

* współprzeżywanie

* więź miłości jest naturalna

Podobne prace

Do góry