Ocena brak

Podać nazwy znanych testów statystycznych i wskazać hipotezy statystyczne (w formie symboli i znaczenia merytorycznego), które mogą być sprawdzone przy ich pomocy

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

Test t-Studenta. Służy do porównania średniej z próby wzglądem zakładanej średniej populacji. Mogą być testowane za jego pomocą hipotezy:

*H0: m=m0 ;

*Hipotezy alternatywne:

a)H1: m≠m0

b)H1: m>m0

c)H1: m0 dla jednej populacji.

Test t-Studenta może być też wykorzystany do porównania dwóch populacji (dwóch rozkładów normalnych). Służy do porównania średnich obu populacji:

*H0: m1=m2;

*H1: m1≠m2

Test f-Fischera wzór służy do porównania wariancji z różnych populacji

*Hi: m1=m2=……=ma

Do porównania poszczególnych średnich między sobą stosujemy test t-Studenta

*H0ii’: mi≠mi’ dla i,i’= 1,2,…..,a; i

Test chi kwadrat służy do testowania hipotezy o typie rozkładu, np. czy dana zmienna ma rozkład normalny. *Ho= nit= npi

Podobne prace

Do góry