Ocena brak

Podać interpretację współczynnika korelacji

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Współczynnik korelacji jest liczbą niemianowaną, należy do przedziału <-1;1>.

Interpretujemy dwa elementy współczynnika korelacji:

1. znak współczynnika korelacji;

2. wartość współczynnika korelacji;

Jeżeli chodzi o znak to:

- jeżeli współczynnik korelacji >0, to większym wartościom jednej cechy odpowiadają większe wartości drugiej cechy; jest to zależność dodatnia (rosnąca, stymulująca);

- jeżeli współczynnik korelacji <0, to większym wartościom jednej cechy odpowiadają mniejsze wartości drugiej cechy; jest to zależność ujemna (malejąca, limitująca);

- jeżeli współczynnik korelacji =0; to bez względu na wartości przyjmowane przez jedną z cech, średnia wartość drugiej cech jest taka sama; są to cechy nieskorelowane.

Jeżeli , to istnieją takie liczby a i b, że Y = aX + b – zależność między cechami jest ściśle liniowa.

Jeżeli g = 1, to a > 0, oraz jeżeli g = -1 to a < 0.

W związku z tym współczynnik korelacji traktowany jest jako miernik liniowej zależności między cechami X oraz Y. Wartość współczynnika korelacji interpretowana jest następująco: im jest bliższe 1, tym bardziej liniowa jest zależność między cechami. Korelację między X i Y obliczamy ze wzoru , gdzie COV(X,Y) to kowariancja – suma iloczynów odchyleń od średniej.

Podobne prace

Do góry