Ocena brak

Podać 2 przykłady zastosowań liniowej regresji prostej

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Analiza regresji wielokrotnej służy do badania ilościowej zależności między zmienną przyczynową (X) a średnią zmiennej skutkowej (Y)

- np. badanie zależności mleczności krów od rodzaju paszy

Podobne prace

Do góry