Ocena brak

Podać 2 przykłady problemów naukowo - badawczych, wdrożeniowych lub praktycznych z technologii żywności, w których może być zastosowana metoda analizy regresji wielokrotnej

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

Regresja – związek ukierunkowany

1. Zależność średniej masy jaj od masy nioski i ilość jaj zniesionych rocznie.

2. Zależność zawartości skrobi w ziemniakach od pola i rodzaju użytego nawozu.

Podobne prace

Do góry