Ocena brak

Poczet cesarzy rzymskich - Oktawian August (właściwie Gaius Octavius)

Autor /Celestyn Dodano /24.10.2011

ur. 29 września 63 r. p.n.e.

zm. 19 sierpnia 14 r. n.e.

- od 44 r. p.n.e. nazywa się Gaius Iulius Caesar ( Octavianus )

- po śmierci zaliczony do grona bogów jako Divus Augustus

- panował do 16 stycznia 27 r. p.n.e.

Był on siostrzeńcem Gajusza Juliusza Cezara i dziedzicem jego majątku. W 43 r. p.n.e. zawarł II triumwirat z Antoniuszem i Lepidusem. W 42 r. p.n.e. pokonali oni w bitwie pod Filippi Marka Brutusa i Gajusza Kasjusza. Zwycięzcy uzgodnili strefy wpływów Imperium Rzymskim. Wybuchła woja domowa, której powodem był konflikt między Oktawianem i Antoniuszem.

W bitwie morskiej pod Akcjum w 31 r. p.n.e. zwyciężył Oktawian, wkroczył do Aleksandrii, Antoniusz i Kleopatra popełnili samobójstwo. Egipt stał się prowincją rzymską, Oktawian otrzymał tytuł Konsula W 29 r. p.n.e. Oktawian powrócił do Rzymu, w 28 r. p.n.e. otrzymał tytuł Princeps senatus - przywódca senatu. Chciał wycofać się z czynnej polityki, ale za namowę senatu odrzucił chęć wycofania się z życia politycznego, zgodził się czuwać na d prowincjami, którym zagrażało niebezpieczeństwo z zewnątrz. Aby wyrazić swą wdzięczność, senat 16 stycznia nadał mu przydomek Augustus. Odtąd tytuł władcy brzmiał Imperator Ceasar Augustus, a dzień 16 stycznia 27 r. p.n.e. uchodzi za formalny początek Cesarstwa Rzymskiego. Od 12 r. p.n.e. został Augustus mianowany kapłanem najwyższym. W 2 r. p.n.e. otrzymał tytuł pater patriae.

Powstał wtedy pryncypat. Patrząc na epokę w której żył można zobaczyć nie tylko nabytki terytorialne, zdobył on bowiem więcej terenów niż jego poprzednicy, lecz owoce pokoju, stabilizację, dobrobyt, rozkwit kultury. Za jego czasów tworzyli najwybitniejsi pisarz rzymscy. Oktawian aktywnie działał w Rzymie, podzielił miasto na 14 regionów, zorganizował straż pożarną, poprowadził nowe akwedukty zbudował 82 świątynie w tym Panteon. Za jego panowania powstała pierwsza wielka łaźnia publiczna i pierwsza otwarta biblioteka. Jest więc prawdą, że August zastał Rzym ceglany a zostawił marmurowy. Zmarł w wieku 76 lat w kampańskim miasteczku Nola.

Podobne prace

Do góry