Ocena brak

Początki kinematografii polskiej

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Początki kinematografii polskiej

Transkrypt

 

11-3-25

Pierwsze dwie dekady
Click to edit Master subtitle style

Początki polskiej kinematografii

 

11-3-25

Kalendarium


Rok 1895- skonstruawanie przez Kazimierza
Prószyńskiego pleografu28 grudnia 1895- Paryż pierwsza odpłatna
projekcia filmowa z użyciem aparatu braci
Lumiere14 listopad 1896- narodziny kinematografii w
Posce. Data umowna.

 

11-3-25

Sytacja na ziemiach polskich
W 1908 roku funkcjonowało w każdym
polskim mieście kilka a nawet kilkanaście
iluzjonów (np. w Warszawie działało od 20 do
30 kinematografów).
Do kinematorgafu „chodzili starsi i młodzieżpisał Józef Jedlicz- tłum i arystokracja
duchowa, inteligencja i analfabeci, i
półanalfabeci, wykwintna dama i pokojówka,

 

11-3-25

Działalność braci Krzemińskich

 

11-3-25

Działalność braci Krzemińskich


Rok 1899- początej pokazów w Gabinecie
Iluzji w Łodzi.Kolejne pokazy w Radomiu, Częstochowie,
Włocławku.Rok 1903- dotarcie do Tuły, Kaługi, KurskaRok 1904- Archangielsk, Ufa, SamaraRok 1905- Krasnojarsk

 

11-3-25

Działalność braci Krzemińskich
Po powrocie do Polski realizowali też krótkie
filmy reportażowe np. Pożar zapalczarni w
Częstochowie.
Edukacyjna rola tych projekcji.

 

Kazimierz Prószyński (1875-1945)Pionier kina

11-3-25

Jego przodkowie byli zwiazani z fotografią.
Louise Lumiere prawdopodobnie powiedział:
„Panowie! Ten człowiek jest piewszy w
kinematografii. Ja jestem zaledwie drugi.”
A Anatol Stern zaś: „Gdyby Prószyński
urodził się pod szczęsliwą gwiazdą,
zastąpiłby nazwę kinematografu i
mówilibyśmy wraz z milionami ludzi o

 

11-3-25

Kazimierz Prószyński- pionier kina

 

11-3-25

Kazimierz Prószyński- pionier kina


W 1895r. sfinaizował budowę swojego,
pierwszego aparatu kinematograficznegopleografu.
Udało mu się wygrać zmagania z drgającym i
migoczącym obrazem. Dzięki temu można
było tworzyć filmy pełnometrażowe.
Ulepszonym aparatem(biopleografem)
utrwalił takie scenki jak:

 

11-3-25

Kazimierz Prószyński- pionier kina


Biopleografem nakręcił także:

Przygody dorożkarza”
Powrót Birbanda”( „Zabawne przygody pana
po świątecznych libacjach”)
„Mazura na cztery pary”
Grali w nich uczniowie Szkoły Dramatycznej:
Kazimierz Junosza-Stempowski, Władysław

 

11-3-25

Kazimierz Prószyński- pionier kina


Kamera filmowa „Aeroskop”
Mała rewolucja dzwiękowa”- kinofon/fotofon
Prószyńskiego.
Amatorski aparat „Oko”
Zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym
Mauthausen-Gausen

 

11-3-25

Bolesław Matuszewski (1856-1943)pierwszy teoretyk filmu


Od wczesnej młodości zajmował się
fotografią.
Działał w Paryżu jako fotograf w ramach
stowarzyszenia LUX.
Będąc na dworze cara Mikołaja II w
Petersburgu nauczył się obsługi
kinematografu. A następnie zaczął działać
jako niezależny opretor w różnych krajach.

 

Bolesław Matuszewski-pierwszy teoretyk
filmu


11-3-25

Idea „składnicy kinematograficznej”/
„archiwizowania świata”
Broszura „Nowe źródła historii”-kino jako
niezastąpiony rejestrator rzeczywistości,
mogący dostarczyć bardzo wiarygodnych
źródeł historycznych;
Broszura „Ożywiona fotografia-czym jest,
czym być powinna”- cały, szczegółowy plan

 

Bolesław Matuszewski-pierwszy teoretyk
filmu


11-3-25

Kinematografia ocala od zapomnienia te
zjawiska dnia wczorajszego, które są
użyteczne dla postępwa u w dniu
jutrzejszym.”
„Żywa Fotografia” to pomocniczy element
badań naukowych(np. medycznych)
Kolejne działy kinematografii: kinematografia
przemysłowa i naukowa; kinematografia

 

Bolesław Matuszewki- pierwszy teoretyk
fimu


Idea „kina rodzinnego”11-3-25

Propagator prasy filmowejPionier w produkcji filmów oświatowych i
krajoznawczych.

 

11-3-25

Jan Szczepanik (1872-1826)- polski
Edison


Autor około 50 wynalazków w dziedzinie
tkactwa, telewizji, fotografii i filmu barwnegoz
dźwiękiem.
Interesował się fotografią i kinematografią
kolorową od wczesnej młodości.
Wynalazki w dziedzinie kinematorgafii:
projektor do zdjęć barwbych, papier do
barwnych odbitek, metoda uzyskiwania

 

11-3-25

Jan Szczepanik- polski Edison
Pierwszy pomysł na film kolorowy
opatentowany w Angli w 1899r.- ten system
został wykorzystany w 1928 r. przez
amerykańska firmeKodak”. Z kolei
niemiecka AGFA ulepszyła projekt aparatu
Jana Szczepanika i wyprodukowała własne
aparaty "Agfacolor„.
Film dźwiękowy - czyli pożegnanie z

 

11-3-25

Jan Szczepanik- polski Edison


Pierwszy model kamery Szczepanika

 

11-3-25

Jan Szczepanik- polski Edison


Etykieta opakowania do papieru
kolorowych zdjęć wg systemu Jana
Szczepanika.

 

11-3-25

Bibliografia


W. Banaszkiewicz,W. Witczak; Historia filmu
polskiego 1985- 1929; tom 1;Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk; Warszawa 1966Z. Czeczot-Gawrak; Zarys dziejów teorii filmu
pierwszego pięćdziesięcioecia 1895-1945;
Polska Akademia Nauk Instytut sztuki:1977A. Helman, J. Ostaszewki;Historia myśli
filmowej; Gdańsk 2007

 

Dziękuję za uwagę

Monika Zaleska

11-3-25

Podobne prace

Do góry