Ocena brak

Pochylenie miednicy

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Pierwotnie panował pogląd, że płaszczyzna wejścia miednicy w pionowej postawie ciała ustawiona jest poziomo. Jeszcze na rycinach w dziele Wesaliusza miednica ma to poziome położenie, chociaż przypuszczalnie Leonardo da Vinci i Michał Anioł znali już położenie właściwe, które jednak dopiero później zostało stwierdzone na podstawie badań naukowych. Miednica jest pochylona w stosunku do poziomu; kąt pochylenia miednicy (inclinatio pelvis), który tworzy płaszczyzna wejścia z płaszczyzną poziomą w pionowej postawie ciała, wynosi przeciętnie 65° (50—80°). W tego rodzaju prawidłowym położeniu wcięcie panewki jest skierowane ku dołowi, a kolec biodrowy przedni górny i guzek łonowy obu stron leżą mniej więcej w jednej płaszczyźnie czołowej Pochylenie miednicy jest bardzo zmienne i zależne od wielu czynników. U kobiet kąt pochylenia jest większy niż u mężczyzn; przede wszystkim jest on zależny od postawy ciała. Jeżeli miednica w pionowej postawie ciała ustawia się bardziej stromo (przy czym kości łonowe opadają), kąt pochylenia wzrasta, miednica wykonuje obrót do przodu w stosunku do osi czołowej (poprzecznej). W położeniu tym tułów musiałby przechylić się do przodu, gdyby me zwiększenie krzywizny odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Powiększony kąt pochylenia miednicy umożliwia dłuższe kroki, ponieważ udo może wtedy być silniej odwiedzione ku tyłowi

Odwrotnie, kiedy miednica ustawia się bardziej poziomo i kości łonowyc podnoszą się. kąt pochylenia zmniejsza się i miednica wykonuje obrót do tyłu. W tym położeniu tułów musiałby odchylić się ku tyłowi, gdyby nie zmniejszenie się krzywizny odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Widzimy więc, że giętki kręgosłup koryguje pionową postawę ciała w ruchach obrotowych miednicy dokoła osi czołowej Zwiększenie pochylenia, a więc bardziej strome położenie miednicy stwarza dostęp do narządów miednicy od strony jamy brzusznej; zmniejszenie pochylenia, czyli bardziej płaskie (poziome) położenie daje dostęp do narządów miednicy poprzez pochwę. W pozycji siedzącej kąt pochylenia zmniejsza się, płaszczyzna wejścia miednicy zbliża się do poziomej, guzy kulszowe skierowane są ku dołowi.

Podobne prace

Do góry