Ocena brak

Pochwa

Autor /jessica Dodano /12.01.2012

Pochwa (vagina) powstaje z dolnego odcinka kanału maciczno-pochwowego wysianego początkowo nabłonkiem mezodermalnym. Do końcowego odcinka kanału wrasta następnie entodermalny nabłonek zatoki moczowo-płciowej. W 4 miesiącu nabłonek wypełnia światło pochwy całkowicie, podobnie jak część szyjki macicy; w 5 miesiącu pojawia się w nich znów światło a nabłonek pochwy staje się wielowarstWM wym płaskim. Silny rozplem nabłonka pochwy powoduje jego wrastanie w mezenchymę' j w postaci pierścienia położonego na granicy między pochwą a szyjką macicy. Rozluźnienie tego pierścienia daje początek zachyłkowi pochwy, tzw. sklepieniu pochwy (fornix vaginae). Podobnie wrastanie listew nabłonkowych w ścianę pochwy powoduje powstanie jej fałdów tzw. zmarszczek (rugae).

Podobne prace

Do góry