Ocena brak

Pochodzenie Etrusków - ŻYCIE PUBLICZNE I ŻYCIE PRYWATNE ETRUSKÓW

Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011

O życiu Etrusków dowiadujemy się z inskrypcji. Miasta etruskie połączyły się w federację zazwyczaj o charakterze religijnym. Przedstawiciele 12 ludów Etrurii zbierali się corocznie w świątyni położonej na terenie Volsinii. Odbywały się w niej igrzyska i festyny. Związek 12 miast utworzyli Etruskowie w końcu VI w. p.n.e., wzorując na związku Miletu. Ten związek przetrwał do końca Cesarstwa Rzymskiego. Miasta w południowej Etrurii były niewielkie i rozlokowane w niedużych odległościach, natomiast miasta w północnej Etrurii były większe i rozlokowane były w większych odległościach. Miały one ustrój monarchiczny.

W VI w. p.n.e. zmienił się ustrój na republikański o charakterze oligarchicznym. Imiona ojca i matki określały bliżej rodowód, a to uzupełniał przydomek (za pomocą którego odróżniano odgałęzienia tego samego rodu). Pozycja imigrantów greckich w Etrurii, odpowiadała metojkom w Grecji. Znaczna część ludności Etrurii to niewolnicy, którzy pracowali na roli lub służyli w domach. Wojsko Etrurii wyglądało następująco: na czele byli jeźdźcy, za nimi trzy szeregi piechoty, pierwszy szturmowy, a drugi i trzeci ciężkozbrojni, za nimi piechurzy z lekką bronią. W walce posługiwali się mieczami, sztyletami, toporami o dwóch ostrzach, a nawet rydwanami.

Gospodarka: rolnictwo znakomicie się rozwijało, uprawiano len, winną latorośl i drzewa oliwne, rozległe lasy dostarczały wielkiej ilości drewna pod budowę, w Etrurii po raz pierwszy nawadniano i osuszano tereny za pomocą kanałów, występowały tam duże ilości złóż żelaza i miedzi oraz piaskowca, glinki, tufu i alabastru, rozwijał się handel (handlowali z Fenicjanami, Kartaginą, Jonią i Grecją), rozwijała się również medycyna, a także literatura o charakterze religijnym i wrób rzemiosła artystycznego (przedmioty z brązu, kości słoniowej, wazy, klejnoty. W V w. p.n.e. zaczęto w Etrurii bić monety (przedtem używano bezkształtnych bryłek brązu). Etruskowie lubili śpiew, muzykę, zabawę i tańce, a uroczystością pogrzebowym towarzyszyły czasem ofiary z ludzi.

Podobne prace

Do góry