Ocena brak

Pochodzenie Etrusków

Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011

W czasie rozwoju Italii nastąpiły dwa ważne wydarzenia: w 750 r. p.n.e. przybycie pierwszych Greków na południe Italii i Sycylii oraz w 700 r. p.n.e. rozwój w środkowej części Italii cywilizacji etruskiej na ziemiach dzisiejszej Toskanii. Była to cywilizacja bardzo odrębna i wzbudzała wielkie zainteresowanie historyków. Język etruski zachował swą odrębność pośród spokrewnionych wzajem starych narzeczy italskich. Sami Etruskowie nadali sobie nazwę Rasenna.

Wiele dzieł historycznych zgadzało się z tym, że Etruskowie pochodzą z Lidii. Uważali tak i pisali o tym Herodot we fragmencie "Dziejów", Tytus Liwiusz (który pisał, że państwo Etruskie leżało między morzami Etruskim i Adriatyckim), Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Tacyt w "Rocznikach" i "Pocieszeniach do Helwii Seneka". Innego zdania był Dionizjusz (który żył w Rzymie w czasach Augusta), który przytaczał opinię greckiego historyka (Hellanikosa) według którego Etruskowie wywodzą się z pewnej grupy Pelazgów z północnych wybrzeży Adriatyku.

Według współczesnych historyków Etruskowie (tak jak najeźdźcy indoeuropejscy, którzy osiedlili się na półwyspie) mieliby być przybyszami z północy (jednak należy odrzucić tą bezzasadną hipotezę, która opiera się na fragmencie Tytusa Liwiusza). Współcześni próbowali również wykazać pokrewieństwo między kulturą terramare z epoki brązu, osiedlami typu Villanova z epoki żelaza, a cywilizacją etruską, jednak nie miały ze sobą nic wspólnego. Inna teoria mówi o tym, że Etruskowie mogli zamieszkiwać półwysep już w epoce neolitu i brązu. Według Altheima Etruskowie uformowali się w Italii i tutaj żyli.

W 1885 r. odkryto na wyspie Lemnos tekst ("Stela") z VII w. p.n.e. Był on napisany podobnym pismem jak etruski. Podobieństwo Etrusków do wschodniej kultury (Lidii) przejawia się poprzez uprzywilejowaną pozycję kobiet, zwyczaj podawania imienia matki na napisach nagrobnych, ustawianie kamiennych słupów przy grobowcach, uczenie wróżenia i interpretacji dziwnych zjawisk, wróżenie z wątroby zwierząt ofiarnych (w 1877 r. odnaleziono w okolicach Piacenzy wątrobę z brązu).

Podobne prace

Do góry