Ocena brak

Pochodne sposoby nabycia prawa własności

Autor /Roch Dodano /18.11.2011

Każde zbywalne prawo podmiotowe, a zatem i prawo własności, można nabyć w sposób pochodny – przy udziale poprzedniego właściciela w drodze „przeniesienia własności” – albo w sposób pierwotny – niezależny od czyichkolwiek uprawnień poprzednich.

Do pochodnego sposobu nabycia własności ma zastosowanie zasada ogólna, iż nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw aniżeli sam posiada. Do pochodnych sposobów nabycia własności należały:

  1. mancypacja (mancipatio)

  2. in iure cessio

  3. tradycja (traditio)

Podobne prace

Do góry