Ocena brak

Pochewki naczyń

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

Wielki powrózek naczyniowo-nerwowy, który znajduje się po obu stronach trzew szyi, obejmuje wspólna łącznotkankowa pochewka naczyń szyjnych (nagina. carotica). W skład powrózka wchodzą głównie: t. szyjna wspólna, położona po stronie przyśrodkowej, ż. szyjna wewnętrzna, położona po stronie bocznej, i n. błędny, który leży do tyłu od nich. Cały powrózek jest nieruchomy, natomiast trzewa poruszają się ku górze oraz ku dołowi i mogą uciskać naczynia. Najbardziej narażona jest ż szyjna wewnętrzna, której stosunkowo cienka ściana z łatwością może być uciskana, wskutek czego odpływ krwi może być utrudniony. Również ż. szyjna zewnętrzna, widoczna nieraz przez skórę, która w części górnej biegnie na zewnątrz od m. mostkowo-obojczykowo-sutko-wego, poniżej zaś uchodzi przeważnie do ż. podobojczykowej, przebijając blaszkę przedtchawiczą powięzi szyi. znajduje się w tych samych warunkach. Specjalny mechanizm powięziowy nie pozwala zapadać się ścianom obu żył i zachowuje ich światło. Ściana przednia ż. szyjnej wewnętrznej jest złączona bowiem z blaszką przedtchawiczą, a m. łopatkowo-gnykowy, który powięź tę napina jak żagiel i zapobiega zwężeniu światła żyły. Również ż. szyjna zewnętrzna zachowuje swe światło dzięki połączeniu z blaszką przedtchawiczą w tym miejscu, w którym przechodzi ona przez tę powięż. Na ż. szyjną zewnętrzną działa również blaszka powierzchowna powięzi szyi pod wpływem m most-kowo-obojczykowo-sutkowego. Ruchy ścian żylnych, wykonywane przez mięśnie prążkowane (łopatkowo-gnykowy i mostkowo-obojczykowo-sutkowy), odbywają się niezależnie od naszej woli.

Podobne prace

Do góry