Ocena brak

Pochewka ścięgien

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Pochewka ścięgien (vaginae tendinum). Pochewki ścięgien należą do tego samego typu narządów pomocniczych mięśni, co kaletki maziowe. Są to kaletki obejmujące ścięgna mięśni. Występują więc w postaci cewy, w której przebiega ścięgno. Cewa ta, tak jak kaletka maziowa, składa się z zewnętrznej warstwy włóknistej (vagina fibrosa) i z wewnętrznej warstwy maziowej (vagina synovialis). Również ścięgno na swej powierzchni jest pokryte błoną maziową. Pierwszą blaszkę błony maziowej nazywamy ścienną (lamina parietalis), drugą — blaszką trzewną (lamina visceralis). Obie przechodzą nieprzerwanie jedna w drugą w ten sposób, że blaszka ścienna przedłuża się w formie zdwojenia w blaszkę trzewną. Zamknięcie całej cewy, które uniemożliwia wyciekanie cieczy maziowej z pochewki, odbywa się w ten sposób, że na obu jej końcach obie blaszki maziowe przechodzą jedna w drugą . Pomimo tego szczelnego zamknięcia istnieją jednak delikatne połączenia z sąsiednimi naczyniami limfatycznymi. Powyższe zdwojenie warstwy maziowej, które biegnie od ściany cewy

do ścięgna, nazywamy krezką ścięgna (mesotendineum). Doprowadza ona do ścięgna naczynia i nerwy. W poszczególnych miejscach krezka ścięgna może zanikać, wskutek czego traci swą ciągłość i jednolitość, i pozostają tylko krótkie, powrózkowate jej szczątki, noszące nazwę pęt ścięgien (vincula tendinum). Powierzchnia pochewki włóknistej (vagina fibrosa) może być wzmocniona przez pasma włókniste, tzw. więzadła pochwowe (ligamenta vaginalia), przebiegające czy to pierścieniowato (pars annularis vaginae fibrosae), czy też skośnie (pars cruciformis vaginae fibrosae). Pochewki ścięgien zmniejszając tarcie ułatwiają ślizganie się ścięgna na kości oraz przytrzymują je we właściwym położeniu w stosunku do kości.

Podobne prace

Do góry