Ocena brak

PO Innowacyjna Gospodarka i PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest wdrażany na terenie całego kraju, współfinansowany ze środków europejskich, opracowany w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013. W ramach PO IG przewidziano realizację ośmiu osi priorytetowych:

Oś priorytetowa

1. - Badanie i rozwój nowoczesnych technologiiOś priorytetowa

2. - Infrastruktura sfery B+ROś priorytetowa

3. - Kapitał dla innowacjiOś priorytetowa

4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięciaOś priorytetowa

5. - Dyfuzja InnowacjiOś priorytetowa

6. - Polska gospodarka na rynku międzynarodowymOś priorytetowa

7. - Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracjiOś priorytetowa

8. - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej –W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym będzie realizowana w ramach odrębnego  celu polityki spójności Unii Europejskiej – Cel Europejska Współpraca Terytorialna.Środki na realizację Programu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa zastąpią przedsięwzięcia realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006.

 Komponentom  INTERREG-u III będą odpowiadały trzy typy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

  1. programy współpracy transgranicznej zastąpią INTERREG III A,

  2. programy współpracy transnarodowej zastąpią INTERREG III B,

  3. programy współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) zastąpią INTERREG III C.

Podobne prace

Do góry