Ocena brak

Pnie środpiersiowe

Autor /rachelC Dodano /02.02.2012

W śródpiersiu wytwarzają się obustronnie przeważnie dwa pnie chłonne. Z naczyń odprowadzających, wychodzących z węzłów śródpiersiowych przednich powstaje krótki pień śród piersiowy przedni (truncus mediastinalis an terier), zwany też pniem oskrzelowo-śródpiersiowym przednim. Kieruje się on do przodu od ż. podobojczykowej i uchodzi do kąta żylnego.

Z naczyń odprowadzających węzłów śródpiersiowych tylnych wychodzi pień śródpiersiowy tylny (truncus mediastinalis posterior) zwany też pniem oskrzelowo śródpiersiowym tylnym (truncus bronchomediastinalis posterior). Po stronie lewej w większości przypadków nie uchodzi on do lewego kąta żylnego, lecz przeważnie do przewodu piersiowego znacznie poniżej kąta; po stronie prawej pień śródpiersiowy tylny biegnie ku tyłowi od ż. ramienno-głowowej prawej i wpada do kąta żylnego prawego lub do przewodu chłonnego prawego.

Podobne prace

Do góry