Ocena brak

Płynność finansowa

Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011

Zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań. Ujmując to w sposób prosty, przedsiębiorstwo musi mieć w kasie lub w banku wystarczającą ilość środków pieniężnych, aby dokonać należytych wypłat. Jeżeli środków pieniężnych zabraknie, mówimy wówczas o utracie płynności finansowej.

Utrata płynności grozi bardzo poważnymi skutkami dla firmy. Wiadomość o tym, że nasze przedsiębiorstwo jest niewypłacalne natychmiast dociera do kontrahentów. Dostawcy surowców i towarów od razu żądają zapłaty za dostarczony towar w gotówce, co pogłębia trudności płatnicze naszego przedsiębiorstwa.

Odbiorcy wiedząc, że zarządzane przez nas przedsiębiorstwo znalazło się w trudnej sytuacji, oferują za kupowane towary niższe ceny, wychodząc z założenia, że firma w trudnej sytuacji zmuszona będzie do szybkiej sprzedaży własnych produktów i towarów.

Banki przestają udzielać kredytów, a czasem nawet wstrzymują wypłatę kredytów już przyznanych. To wszystko sprawia, że nawet przejściowa utrata płynności może prowadzić do upadku firmy. Warto też pamiętać, że w przypadku nie wywiązywania się firmy z zobowiązań jeden z kontrahentów może wystąpić do sądu o ogłoszenie jej upadłości.

Podobne prace

Do góry