Ocena brak

Pluralizm prawny

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Pluralizm prawny bywa ujmowany na dwa sposoby:

- albo jako współistnienie na i tym samym obszarze dwóch lub więcej porządków prawnych,

- albo leż jako obowiązywanie w ramach wspólnego porządku prawnego odmiennych uregulowań odnoszących się do poszczególnych grup narodowościowych, religijnych, zawodowych czy regionalnych.

Podobne prace

Do góry