Ocena brak

Pluralistyczny model demokracji – założenia, przedstawiciele

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

Próbą rozwiązania dylematu istnienia elity władzy we współczesnej demokracji i powrotu do idei rządów ludu stała się formuła demokracji pluralistycznej, w której konieczność i trwałość elity politycznej jest wyjaśniana naturalnym stanem dyfuzji władzy między konkurujące ze sobą grupy, przy czym podstawą stosunków i rywalizacji owych ugrupowań są ogólne reguły gry ustalone przez państwo, mające zagwarantować właściwe uwzględnienie różnych interesów. Podmiotami procesu decyzyjnego, w tak rozumianej demokracji są przywódcy grup społecznych, zaś proces polityczny przybiera formę współzawodnictwa grup o wpływy społeczne w realizacji ich partykularnych interesów.

Przetargi, kompromisy, negocjacje, koalicje w celu uzyskania poparcia większości społeczeństwa to zjawiska powszechne, które składają się na proces demokratyczny. Pluralistyczna wizja modelu sprawowania władzy zakłada, iż władza w systemie społeczno-politycznym jest rozproszona i dostępna dla każdego, kto jest w stanie artykułować swoje interesy, poparty określoną bazą społeczną. Kierunek i dynamika rozwoju procesów politycznych nie są wyrazem interesów grupy rządzącej, lecz pochodną żądań i roszczeń poszczególnych grup nacisku, zintegrowanych wokół interesu grupowego. Tak określone grupy interesu posiadają nieskrępowaną swobodę w formułowaniu opinii i pośredni dostęp do współuczestnictwa w procesie podejmowania decyzji władczych.

Do góry