Ocena brak

Plujka pospolita

Autor /Ariel Dodano /31.01.2012

Wygląd: długość 0,7-1,2 cm. Odwłok krępy, gęsto owłosiony, mieniący się błękitno. W Europie żyje około 100 gatunków plujkowatych (Calliphoridae), pewna ich część jest bardzo trudna do oznaczenia.

Środowisko: siedziby ludzkie, pobliże obór i stajni, gnojówki.  

Występowanie: prawie cały świat.

Liczebność: pospolita, często występująca masowo.

Rozród: plujki mają doskonale rozwinięty zmysł powonienia, przy czym zapachy odbierane są odmiennie przez młodsze i bardziej dojrzałe osobniki, jak również przez samce i samice. Te ostatnie składają jaja na martwych zwierzętach, także w otwartych ranach, lub w stertach nawozu. Rozwój trwa 2-3 tygodnie. Plujka pospolita ma kilka pokoleń rocznie. Przepoczwarczenie następuje w substra-cie pokarmowym.

Pokarm: rozkładające się substancje organiczne.

Podobne prace

Do góry