Ocena brak

Płuca podczas wdechu

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Brzeg przedni płuca prawego podczas wdechu odpowiada przedniej linii granicznej opłucnej prawej wypełniając całkowicie zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni. Analogicznie przebiega brzeg przedni płuc I lewego do poziomu przyczepu mostkowego 4 żebra. Powyżej tego punktu, ku tyłowi od mostka na wysokości 2—4 żebra oba płuca podczas wdechu oddzielone są więc od siebie tylko dwiema zlepionymi blaszkami opłucnej. Poniżej 4 żebra natomiast w części przyśrodkowej 4 i 5 przestrzeni międzyżebrowej nawet w silnym wdechu płuco lewe niezupełnie wypełnia zachyłek; tutaj więc oba płuca zawsze są nieco oddalone od siebie. W tej okolicy też zależnie od głębokości wdechu i wydechu tzw. pole bezwzględnego stłumienia serca (między obu przednimi brzegami płuc) zmniejsza się lub zwiększa.

Brzeg dolny płuc podczas wdechu przebiega obustronnie zupełnie podobnie, tylko znowu po stronie lewej nieco niżej (około 1 cm). Zależnie od głębokości wdechu wsuwa się on w obręb zachyłka żebrowo-przeponowego w mniejszym lub większym stopniu. Najsilniej wpukla się on z boku i z tylu: w spokojnym wdechu w linii pachowej mniej więcej o 3—4 cm (dwie szerokości palców), we wzmożonym wdechu około 6 cm (oddechowa przcsuwalność płuca). Dolna granica płuca podczas wdechu w linii sutkowej leży na wysokości górnego brzegu 7 żebra, w linii pachowej w 8 przestrzeni międzyżebrowej (lub nawet na 9 żebrze), w linii łopatkowej w 10 przestrzeni i do kręgosłupa dochodzi na poziomie wyrostka kolczystego 1 1 kręgu. Zazwyczaj nawet w głębokim wdechu, jak to zaznaczyliśmy wyżej, zachyłek żebrowo-przeponowy nie całkowicie wypełnia się płucem; zawsze jeszcze część zachyłka pozostaje niezamieszkała. Tylko w najgłębszym wdechu u młodych, silnych osób płuco może dochodzić do dna zachyłka.

Zmienność dolnej granicy płuc. Położenie dolnego brzegu płuca ulega wybitnym zmianom w zależności od wieku osobnika. Zarówno u dzieci, jak i starców zaznacza się znaczne odchylenie od normy jaką przyjęliśmy dla osobnika dorosłego. W ciągu życia bowiem sprężystość klatki piersiowej, jak również napięcie płucne zmniejszają się, żebra przebiegają bardziej skośnie ku dołowi, przepona się obniża; w związku z tym położenie płuc się zmienia, zwłaszcza brzegu dolnego. Dolny brzeg płuca podczas wydechu leży u dziecka wyżej (w linii pachowej na 7 żebrze lub w 6 przestrzeni międzyżebrowej), u starca niżej (w 8 przestrzeni międzyżebrowej); oznacza to, że wraz z wiekiem stopniowo występuje fizjologiczne obniżanie się płuca.

Podobne prace

Do góry