Ocena brak

Płoć

Autor /Bonifacy78 Dodano /31.01.2012

Wygląd: wydłużone, bocznie spłaszczone ciało o stosunkowo małej głowie. Pysk jest nieco wysunięty do przodu, co sprawia, że mały otwór gębowy jest trochę przesunięty w dolne położenie. Duże, silne łuski koliste, 44-49 wzdłuż linii bocznej. Płetwy piersiowe z 17-18, grzbietowa z 12-15, odbytowa z 13-15 promieniami. Zęby gardłowe jednoszeregowe, bardzo mocne i silnie rozwinięte 6[5]-5.  

Ubarwienie: grzbiet zielonkawy, boki i brzuch o zielonym i niebieskim połysku, płetwy brzuszne, odbytowa i ogonowa czerwonawe.

Długość: 20-30 [-45] cm.

Występowanie: podgatunek nominotypowy ( p. pigus) żyje w jeziorach północnych Włoch i Szwajcarii. W Dunaju (do Ulm) i w większych, głębokich dopływach w jego górnym i środkowym biegu żyje p. a. jaziowata* (p. virgo), której populacje są wskutek zabudowy rzek poważnie zagrożone. W Bawarii jest ona w związku z tym objęta całoroczną ochroną.

Tryb życia: zazwyczaj trzyma się blisko dna w głębszych miejscach, jedynie w okresie tarła wpływa na płycizny przybrzeżne i do starorzeczy.

Rozród: tarło w kwietniu i maju; w tym okresie obie płci przybierają, zwłaszcza u p. a. jaziowatej, wspaniałą, mieniącą się szatę godową, a u samców na głowie i bokach pojawia się obfita wysypka godowa. Kleiste jaja (50000-60000 zależnie od wielkości samicy) osiadają na roślinach wodnych, korzeniach pod wodą i kamieniach.

Pokarm: drobne zwierzęta bentoniczne.

Podobne prace

Do góry