Ocena brak

PLEWY

Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012

Odpadki pozostałe po wymłóceniu i oczyszczeniu dojrzałych roślin, zwł. zboża; plewki, ości kłosów, łuszczki, osłony ziarn itp.

Czcze plewy wiatr niesie coś bez wartości i znaczenia; wg Biblii, Ks. Hioba, 21,18: „Będą jako plewy na wietrze i jako perz, który wicher rozwiewa." W 1535 król Zygmunt I Stary kazał na marginesie przedłożonych mu do zatwierdzenia uchwał sejmu napisać słowo „Plewy!", łac. Palea!.

Darmo plewy wiejesz czynisz rzecz bezpożyteczną, niepotrzebnie się wysilasz, tracisz czas. Nie dam (nie pozwolę) się złapać (wziąć, nabrać) na plewy na kłamstwa, bałamuctwa; na próżne gadanie.

Oddzielić plewy od ziarna rzeczy złe, bezwartościowe od wartościowych; wg Biblii, Ew. wg Mat., 3, 12: „I zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nie ugaszonym."

Podobne prace

Do góry