Ocena brak

Płeć - trwały element różnicujący zbiorowosć

Autor /mnop611 Dodano /20.10.2007

Płeć to jedna z najbardziej uniwersalnych podstaw stratyfikacji społecznej we wszystkich społeczeństwach. Jest pojęciem biologicznym, na którym opiera się podział gatunku ludzkiego na kobiety i mężczyzn. Kategorii płci używa się, aby lepiej zrozumieć różnice między kobietami i mężczyznami. Jak wiadomo zbiorowości ludzkie składają się z jednostek, które różnią się wzrostem, kolorem oczu, włosów, poziomem inteligencji, karnacją skóry, stopniem podatności na choroby, a także płcią. Mimo, iż społeczeństwo przypisuje mężczyznom i kobietom rozmaite cechy to jednak natura nie zmienia podstawowych cech dzięki którym można odróżnić obie płcie. W społeczeństwach nowoczesnych ujawnił się i nabrał znaczenia podział społeczny, którego podstawą jest różnica płci.1 Płeć jest główną podstawą przypisywania zadań społecznych. Społeczeństwo przypisuje różne role, wzory zachowań oraz prawa i obowiązki określane jako właściwe kobietom, a inne mężczyznom. Od zawsze było tak, iż pewne zadania konsekwentnie są przypisywane tylko jednej płci. Jednak to co w jednym społeczeństwie uznawane jest za odpowiednie zachowanie kobiece, w innym może być charakterystyczne dla mężczyzn. W wielu wymiarach życia społecznego to kobiety zajmują słabszą pozycję niż mężczyźni. Zauważalne obecnie procesy zróżnicowania społecznego płci budzą dość powszechne zainteresowanie wśród współczesnych socjologów, co wynika z samych rozmiarów tego zjawiska.
W początkowym okresie swego istnienia socjologia interesowała się głównie zjawiskami i procesami społecznymi zachodzącymi na poziomie makrospołecznym. W związku z czym przez długi czas problem kobiet w naukach społecznych nie był poruszany, ponieważ były one wówczas związane z gospodarstwem domowym dzięki czemu sytuowano je w sferze prywatnej. Niejednokrotnie kobiety nie były chętne, aby wyjść poza dobrze znany świat mikrospołeczny sfery prywatnej. Czuły się tam dobrze i bały się utracić życiowego poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Natomiast w tamtych czasach socjologia interesowała się wyłącznie zjawiskami społecznymi w sferze publicznej. W obszarze tak ukierunkowanych zainteresowań nie było miejsca na zajmowanie się problemami kobiet w wielu wymiarach życia społecznego.
Dopiero w końcu lat sześćdziesiątych zaczęły pojawiać się zmiany. Znaczenia nabrała problematyka mikrospołeczna. Pojawiły się ideologie i ruchy feministyczne, które nie tylko pojęły kwestię społecznych nierówności związanych z płcią, ale również zaczęły głosić potrzebę przebudowy socjologii.2 Od tego momentu kobiety i ich sytuacja społeczna zaczęły być ważnym przedmiotem badań nauk społecznych. Coraz częściej można było natrafić na prace, w których podejmowana była kwestia znaczenia kobiet w społeczeństwie. Tak wielka zmiana w historii socjologii nie ominęła również Polski. I u nas pojawiły się liczne prace poświęcone miejscu kobiet w różnych społeczeństwach.

Do góry