Ocena brak

Płazy jako kręgowce wodno - lądowe

Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011

Współcześnie żyjące płazy stanowią stosunkowo małą gromadę kręgowców, która zajmuje nieduży zasięg. Są to okolice przybrzeżne wód słodkich, miejsca podmokłe. Współczesne płazy dzielimy na bezogonowe, ogoniaste i beznogie. Do płazów bezogonowych zaliczamy żaby, ropuchy, rzekotki.

Do płazów ogoniastych zaliczamy traszki i salamandry. Płazy beznogie występują w wilgotnych krajach Ameryki, Afryki i Azji przystosowane są do życia w wilgotnej glebie, np. marszczelec. Skóra płazów obfituje w liczne gruczoły śluzowe, jest bogato ukrwiona. Dzięki czemu uczestniczący w wymianie gazowej. W skórze mogą znajdować się gruczoły jadowe produkujące.

Podobne prace

Do góry