Ocena brak

PŁATY WĄTROBY

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Zróżnicowanie wątroby na poszczególne płaty jest bardzo niekompletne. Płaty dają się wyraźnie odgraniczyć tylko zewnętrznie na powierzchni wątroby, w głębi zaś wyłącznie według rozgałęzień naczyń wątroby; poza tym są one wewnątrz całkowicie zrośnięte. Odróżniamy dwa główne płaty, prawy i lewy, i dwa mniejsze: płat czworoboczny i płat ogoniasty.

Płat prawy (lobus hepatis dexter), największy, odgraniczają od pozostałych płatów: na powierzchni górnej przyczep więzadła sierpowatego, na powierzchni dolnej i tylnej dół pęcherzyka żółciowego i żyły głównej dolnej.

Płat lewy (lobus hepatis sinister) stanowi tylko 1/5 całej masy wątroby; na powierzchni górnej więzadło sierpowate oddziela go od płata prawego, na powierzchni dolnej zaś dół strzałkowy lewy — od płata czworobocznego i ogoniastego.

Płat czworoboczny (lobus ąuadratus) widoczny jest tylko na powierzchni dolnej wątroby. Jest on ograniczony brzegiem przednim, wnęką wątroby, dołem żyły pępkowej i dołem pęcherzyka żółciowego.

Płat ogoniasty (lobus caudatus s. Spigeli), wpuklony w obręb zachyłka górnego torby sieciowej (str. 209), położony jest na powierzchni dolnej wątroby ku tyłowi od wnęki między dołem przewodu żylnego a dołem żyły głównej. Do przodu dzieli się on na dwa wyrostki: po stronie prawej leży wyrostek ogoniasty (processus caudatus), po stronie lewej wyrostek brodawkowy (processus papillaris). Pierwotnie stanowiły one dwa oddzielne płaty (ryc. 197), wtórnie zrosły się z płatami sąsiednimi; wyrostek ogoniasty stanowi pomost między płatem ogoniastym a płatem prawym. Natomiast wyraźną granicę z płatem lewym zewnętrznie tworzy dół przewodu żylnego.

Podobne prace

Do góry