Ocena brak

Płaszczyzny kontroli przestrzegania prawa UE

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego odbywa się na 2 płaszczyznach:

- krajowej

* sądowej – za sprawą sądów krajowych

* pozasądowej – przez organy administracji krajowej, w tym także przez krajowego

Rzecznika Praw Obywatelskich

- wspólnotowej

* sądowej – za sprawą ETS-u

* pozasądowej – przez Komisję Europejską, Parlament Europejski, a także

europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Jurysdykcja ETS:

  1. międzynarodowa – rozstrzyga spory między państwami członkowskimi wynikające ze stosowania prawa UE; jest to jurysdykcja arbitralna, obligatoryjna

  2. konstytucyjna – spory wynikające z naruszeń postanowień traktatowych

  3. administracyjna – spory kompetencyjne między organami Unii

  4. cywilna – spory między instytucjami unijnymi a ich pracownikami

  5. prejudycjalna – zapytania wstępne, gdy organ państwowy nie potrafi rozstrzygnąć sprawy dot. prawa UE. Interpretacja ETS jest wiążąca!

  6. apelacyjna – rozstrzyganie apelacji od wyroków sądów pierwszej instancji

Podobne prace

Do góry