Ocena brak

Płaszczyzny i charakter działania administracji

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Płaszczyzny działania adm.:

- reglamentacyjno-dystrybucyjna - zadania te realizowane są w formie wydawanych decyzji adm. Jest to bezpośrednia sfera stosunków urząd - obywatel. Działania te podlegają kontroli sądowej,

- działalność organizatorska - związana jest z zaspokajaniem potrzeb społ. w skali grup obywateli (zadania własne gminy).

Organ adm. jest inicjatorem pracy organizatorskiej. Inicjatorski charakter działania ad. odróżnia ją od sądownictwa, gdyż sądy działają, gdy na ich forum inny uprawniony podmiot wniesie sprawę (obywatel, prokurator lub org. społ.). Organ adm. jeśli dostrzeże "potrzebę" na danym terenie (do interwencji) i mieści się to w ramach jego kompetencji, to typową jego reakcją jest podjęcie działań realizujących tę potrzebę (z urzędu). Organizatorska praca adm. dotyczy rozwiązania względnie konkretnych sytuacji. Ta sytuacja charakteryzuje się tym, że odróżnia adm. od ustawodawstwa. Adm. nie rozwiązuje wszystkich możliwych sytuacji. Rzeczą adm. jest inicjowanie pewnych sytuacji, np. uruchomienie linii autobusowej.

Obywatel -> Adm. publ. -> Konkretna sytuacja

                                    (pośrednik)

Adm. podejmuje działalność w tych przypadkach, w których jest to dozwolone przez prawo i nie może tworzyć prawnych podstaw swego działania (jedynie np. podejmowanie decyzji).

Sfera działań społ. - adm. powinna zmierzać do tego, by pewne sprawy były załatwione w formie niewładczej, a gdy to nie wystarczy, to wtedy dopiero w formie władczej. Zasada Rusoe będzie tu przydatna: "Lud powinien robić to, co sam może, a czego sam nie może, powinien to robić przez swoich urzędników."

Podobne prace

Do góry