Ocena brak

Plastyczność stawu skroniowo-żuchwowego

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Ukształtowanie stawu skro-niowo-żuchwowego jest osobniczo bardzo zmienne i związane z budową uzębienia i rodzajem zwarcia. Zęby nie mają zdolności dostosowywania się, a więc rola ta musi przypadać stawowi skrońiowo-żuchwowemu; stanowi on też tę najbardziej plastyczną część układu, która przez przebudowę dostosowuje się do warunków. Stosunek między uzębieniem i stawem skroniowo-żuchwowym widoczny jest już podczas rozwoju. U noworodka brak jeszcze guzka stawowego. a dół żuchwowy jest płaski i dopiero wraz z rozwojem zębów guzek uwypukla się. Odwrotnie jest u starca; po dłuższym okresie bezzębności guzek i dołek stawowy spłaszczają się, a nawet może zaniknąć krążek stawowy. Głowa opada wtedy do panewki. W czasie otwierania szczęk odbywa się tylko ruch zawiasowy, bez ześlizgiwania się głowy do przodu.

Różne formy zwarcia powodują różne ukształtowanie się stawu. I tak np. zwarcie ob-cęgowate, w którym brzegi sieczne dolnych i górnych siekaczy padają na siebie prostopadle, jak brzegi sieczne w obcęgach, wywołuje płaską formę stawu, w której guzek stawowy jest słabo rozwinięty. Staw przybiera charakter stawu ślizgowego (saneczkowego). Odwrotnie bywa w zwarciu, w którym górne zęby przednie wysuwają się silnie przed dolne (zwarcie wybitnie nożycowate), tak że w znacznym stopniu je zasłaniają. W takim uzębieniu spotykamy staw z wydatnym i stromo pochylonym guzkiem. Przeważają tu ruchy zawiasowe. Obok normalnej budowy stawu skroniowo-żuchwowego może więc występować staw o charakterze stawu ślizgowego (saneczkowego) w zwarciu obcęgowa-tym i staw o charakterze stawu zawiasowego w zwarciu wybitnie nożycowatym. Również wskutek niekompletnego uzębienia może nastąpić przebudowa stawu skroniowo--żuchwowego, którą również należy uważać za wynik dostosowania. Według Ben-ninghoffa uzębienie, żuchwa, staw i mięśnie żwaczowe stanowią ogniwa jednego czynnościowego i ściśle z sobą związanego układu.

Podobne prace

Do góry