Ocena brak

Plany zagospodarowania przestrzennego

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Jest to planowanie wykorzystania terenów, składa się z części opisowej i graficznej. Dzielimy je wg stopnia szczegółowości: plan krajowy, regionalny, miejscowy (dot. miasta, wsi, gminy lub ich części). Miejscowe plany muszą być poddane przez org. gminy do publ. wiadomości już od samego faktu przystąpienia do ich opracowywania (na 21 dni co najmniej muszą być udostępnione do publ. wglądu). Plany miejscowe są uchwalane przez rady gmin.

Podobne prace

Do góry