Ocena brak

PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

Planowanie zasobów ludzkich wiąże się z ustalaniem zapotrzebowania na pracownika oraz analizą możliwości zaspakajania tego zapotrzebowania. Ma ono 2 aspekty:

 • ilościowy: dotyczy liczby pracowników niezbędnych do realizacji działań organizacji oraz czasu pracy jaki będzie miał do dyspozycji pracodawca

 • jakościowy: ustalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników.

 

Planowanie powinno być czynione pod ściśle określone potrzeby, ponieważ korzyści wynikające z planowania zasobów ludzkich są duże, jak np.

 • planując zasoby można optymalizować koszty

 • planowanie zasobów pozwala uniknąć stanu niedoboru i nadmiaru pracowników

 • optymalizacja wiedzy i kompetencji pracowników

 • daje większą elastyczność przedsiębiorstwu

 

Koszty związane z ukształtowaniem zasobów ludzkich są ważnym elementem kosztów pracy.

Koszty pracy – ogół nakładów związanych z zatrudnieniem pracowników. Nakłady te tworzą następujące składniki:

 1. Płace

 2. Składka na ubezpieczenie społeczne (17.88%)

 3. Składka na Fundusz Pracy (2.45%)

 4. Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych

 5. Koszty kształcenia i doskonalenia kadr

 6. Koszty zapewnienia BHP

 7. Koszty dofinansowania dojazdów do pracy

 8. Koszty dopłat do zakwaterowania

 9. Koszty funkcjonowania administracji personalnej ( dobór i rekrutacja pracowników)

Podobne prace

Do góry