Ocena brak

Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

Plany strategiczne dotyczą długiego okresu czasu, najczęściej opracowywane są na okres dłuższy niż 5 lat. Zawierają one cele strategiczne wyznaczone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji. Koncentrują się na szerokich i ogólnych problemach. Również ich sposób formułowania jest ogólny. Przykładem celów strategicznych może być np.

  1. Wzrost udziałów firmy w rynku

  2. Zweryfikowanie produkcji

  3. Wzrost nakładów inwestycyjnych

  4. Podniesienie jakości produkowanych produktów

Około 66 % czasu kierownictwo poświęca na planowanie strategiczne. Planowanie operatywne ustala konkretne zadania dla poszczególnych komórek wykonawczych. Jest to planowanie związane z podziałem zadanie na krótsze okresy na poszczególne komórki organizacyjne.

Do zadań planowania należy:

  1. Ustalenie zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa na krótkie okresy.

  2. Zapewnienia pełnego, terminowego i rytmicznego wykonywania zadań rocznych przedsiębiorstwa.

  3. Aktualizacja i dostosowanie zadań rocznych do nowo zaistniałych warunków zakresie postępu technicznego, rynku zbytu.

Organizacja planowania, uzależniona jest od rozwoju i wielkości przedsiębiorstwa oraz od typu i organizacji produkcji w przedsiębiorstwie.

Planowanie strategiczne myślenie o przyszłości , kontrolowanie przyszłości i podejmowanie decyzji dotyczące przyszłości.

Strategia jest podstawowym elementem zarządzani, jest to celowe działanie w sensie wyznaczania celów i doboru środków.

Planowanie strategiczne ma trzy etapy :

  • analiza oparta n danych historycznych,

  • planowanie strategii , czyli buduję strategię w oparciu tego co wiem, tak aby napisać plan, obliczyć uzasadnić,

  • realizacja strategii- należy dobrać mierniki strategii by uzyskać zamierzenia, korekty założonej strategii.

 

Środkiem do realizacji planowania strategicznego jest planowanie operacyjne.

Jest to dobór narzędzi do realizacji planów strategicznych.

Charakteryzuje się krótkimi okresami planowania, 1 rok, 06, kwartał, miesiąc, tydzień.

Drugą cechą jest szczegółowość ( np. koszt transportu, płac, gazu, itp.)

Trzecia to wycinkowość( planujemy kluczowe tematy).

 

Podobne prace

Do góry