Ocena brak

Planowanie produktu – cykl życia produktu.

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Decyzje dotyczące przyszłej pozycji firmy dotyczą między innymi planowania produktu oraz priorytetu konkurencyjności. Wszystkie decyzje powinny być podporządkowane pewnej ogólnej wizji działania firmy, gdzie punktem wyjścia jest uświadomienie sobie w jakim sektorze, w jakim fragmencie rynku się znajdujemy. Wszystkie działania powinny być ukierunkowane na główną strategię działania firmy. Produkt musi być dostosowany do klienta i oznacza to, że cała technologia, struktura i technika musi być odpowiednio dobrana. Jakkolwiek planowanie produktu zajmuje pierwszoplanowe miejsce przy formułowaniu strategii ogólnej firmy to jest ona również logicznym punktem wyjścia do formułowania strategii produktywnej. Produkcję organizuje się pod produkt. Znając charakterystyki produkcji na pięć, dziesięć lat dopiero wtedy można organizować i planować produkcję. Intensywna konkurencja – szybki rynek technologiczny stanowią:

  • wyzwania dla tworzenia instytucjonalnej zdolności generowania nowych produktów zaspokajających potrzeby. Zakres problemów może być związany z tym faktem, w której fazie życia znajduje się ten produkt.

 

Do góry