Ocena brak

Planowanie potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie

Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011

Logistyka zaopatrzenia - jej celem jest zapewnienie ciągłości produkcji poprzez zaopatrywanie w surowce i materiały, które jest organizowane po możliwie najniższych kosztach albo podstawowym celem logistyki jest minimalizacja kosztów procesów zaopatrzeniowych przy zapewnieniu ciągłości produkcji.

Plany zaopatrzeniowe są tworzone na podstawie planów produkcji przedsiębiorstwa w danym okresie.

W gospodarce rynkowej podstawą planów produkcji mogą być:

1. prognozy popytu na wyroby finalne przedsiębiorstwa przy systemie produkcji na magazyn “make to stock”

2. zamówienia klientów przy systemie produkcji na zamówienie “make to order”. W gospodarce rynkowej ilość przedsiębiorstwa jest samodzielne i samo musi ustalać plan produkcji swojej sprzedaży musi opierać na swoich danych opartych na prognozach popytu.

Podobne prace

Do góry